• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 9:00 น. ถึง 18:00 น.
 • We Build. Your Dreams.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live
 • Tradition. Innovation.
 • We Build. Your Dreams.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live
 • Tradition. Innovation.
Worker

เราเกิดมาจากศูนย์ และจากไปเป็นศูนย์

ในระหว่างศูนย์ เราควรสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ และคุณค่าฝากไว้ให้กับสังคม

วิกรม กรมดิษฐ์
Construction

อมตะ
อาร์ท อวอร์ด

มูลนิธิอมตะได้จัดการประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด" ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยและส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย


Building Renovation

อมตะ
ไรเตอร์ อวอร์ด

รางวัล "นักเขียนอมตะ" เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเชิดชูนักเขียนไทยที่มีความสามารถเป็นที่ปรากฏ และได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นระยะเวลา 20 ปีต่อเนื่อง


ประกาศผลรางวัล โครงการนักเขียนอมตะ ครั้งที่ 8

มูลนิธิอมตะ ประกาศ นางสุกัญญา ชลศึกษ์ หรือ กฤษณา อโศกสิน รับรางวัล “นักเขียนอมตะ ประจำปี 2562” ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

Read More
art8 005
art8 006
art8 007
art8 007b
art8 007c
art8 008
art8 009
art8 010
art8 011
art8 011b
art8 012
art8 013
art8 014
art8 015
art8 016

Contact us

+662 792 0001 - Phone

+662 792 0002 - Fax


Location

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเทศไทย


Send us email

info@amatafoundation.org