• โทรศัพท์: +662 792 0001
 • อีเมล: info@amatafoundation.org
 • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.
 • We Build. Your Dreams.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live
 • Tradition. Innovation.
 • We Build. Your Dreams.
 • Construction. You can count on
 • Helping you and your house
 • Love where you live
 • Tradition. Innovation.

ประกาศผลรางวัล โครงการนักเขียนอมตะ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

มูลนิธิอมตะ เผยแพร่คำประกาศเกียรติคุณ “อัศศิริ ธรรมโชติ” เป็นผู้ได้รับรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 นับเป็นนักเขียนอมตะ คนที่ 10

Read More
art9 004
art9 005
art9 008
art9 011
Worker

เราเกิดมาจากศูนย์ และจากไปเป็นศูนย์

ในระหว่างศูนย์ เราควรสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ และคุณค่าฝากไว้ให้กับสังคม

วิกรม กรมดิษฐ์

Contact us

+662 792 0001 - Phone


Location

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ประเทศไทย


Send us email

info@amatafoundation.org