• โทรศัพท์: +662 792 0001
  • อีเมล: info@amatafoundation.org
  • เวลาทำการ: 8:30 น. ถึง 17:00 น.

โครงการทุนเรียนดี บุตรพนักงานกรมดิษฐ์ รุ่นที่ 1

(0 votes)

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ ได้มอบทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดี บุตรพนักงานกรมดิษฐ์ รุ่นที่ 1” แก่ ด.ญ.อธิชานันท์ วิชิตพันธ์ บุตรีของคุณอภิชา วิชิตพันธุ์ พนักงานกรมดิษฐ์ โดยมี นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ ผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด เป็นพยาน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเยาวชนเรียนดี และสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา

Last modified on Tuesday, 05 January 2021 04:27

มูลนิธิอมตะ